KRATKI VODIČ: Znate li koja su to tri stupa održivosti?

07/03/2023

Vjerojatno ste se susreli s terminom stupovi održivosti. No znate li točno o čemu se tu radi? Objašnjavanje tri stupa održivosti prvo zahtijeva definiranje same održivosti. Koncept održivosti rođen je iz ekološkog aktivizma. Održivost podrazumijeva osiguravanje da sadašnja generacija može zadovoljiti svoje potrebe bez sprječavanja budućih generacija da zadovolje svoje. Drugim riječima, moramo podržavati svoje potrebe i potrebe potomstva samo praksama koje ne štete budućnosti.

Održivost je koncept koji naglašava potrebu za dugoročnom ravnotežom između gospodarskog rasta, društvenog razvoja i zaštite okoliša. Tri stupa održivosti su ekonomska, ekološka i društvena održivost, a oni zajedno rade na stvaranju održive budućnosti.

Ekonomski, ekološki i društveni aspekti se zajedno moraju uzeti u obzir i uravnotežiti kako bi se postigao održivi razvoj.

Ekonomska održivost

Ovaj je stup usredotočen na ekonomske aspekte održivosti i ima za cilj osigurati da su gospodarski rast i razvoj dugoročni. To uključuje promicanje odgovorne potrošnje i proizvodnje, učinkovitog korištenja resursa te pravedne raspodjele bogatstva i resursa.

Kako bi se postigla ekonomska održivost, može se usvojiti nekoliko praksi kao što su:

• Promicati metode odgovorne potrošnje i proizvodnje, koje uključuju smanjenje otpada, minimiziranje upotrebe resursa i povećanje učinkovitosti svih proizvodnih procesa.

• Poticati korištenje obnovljivih izvora i energetski učinkovitih tehnologija, koje mogu pomoći u smanjenju emisija stakleničkih plinova i minimalizirati iscrpljivanje resursa.

• Podrška malim i srednjim poduzećima i promicanje poštene trgovinske prakse, koja može pomoći u stvaranju pravednije raspodjele bogatstva i resursa.

• Promicati održivi turizam i odgovornu praksu putovanja, što može pomoći u smanjenju utjecaja turizma na okoliš i lokalne zajednice.

• Ulagati u istraživanje i razvoj održivih tehnologija i praksi koje mogu pomoći u promicanju dugoročnog gospodarskog rasta i razvoja.

Izvor: Shutterstock

Održivost okoliša

Ovaj stup usmjeren je na ekološke aspekte održivosti i ima za cilj očuvanje i zaštitu prirodnih resursa i ekosustava, uključujući zrak, vodu i zemlju. Održivost okoliša usmjerena je na zaštitu prirodnih resursa i ekosustava koji podržavaju život na Zemlji. Uključuje promicanje odgovornog korištenja prirodnih resursa i smanjenje utjecaja na okoliš kao što su onečišćenje i klimatske promjene. Održivost okoliša uključuje stvaranje otpornog ekosustava koji se može prilagoditi promjenjivim uvjetima okoliša i podržavati biološku raznolikost.

Kako bi se postigla ekološka održivost, može se usvojiti nekoliko praksi kao što su:

• Promicati obnovljive izvore energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova, što može pomoći u ublažavanju klimatskih promjena i njihovih učinaka.

• Smanjiti onečišćenje i otpad, što može pomoći zaštiti zraka, vode i zemljišnih resursa

• Promicati prakse održivog korištenja zemljišta, kao što je agrošumarstvo, koje može pomoći u zaštiti tla i bioraznolikosti.

• Zaštititi ekosustave, poput močvara i šuma, koji su ključni za regulaciju klime, održavanje kvalitete vode i podršku biološkoj raznolikosti.

• Podržavati prakse održivog ribolova i akvakulture koje smanjuju utjecaj ribolova na morske ekosustave.

Izvor: Shutterstock

Društvena održivost

Ovaj se stup usredotočuje na društvene aspekte održivosti i ima za cilj jamčiti da su društveni sustavi, uključujući zajednice, organizacije i tvrtke, trajni i otporni.

To uključuje promicanje socijalne pravde, ljudskih prava i jednakosti te stvaranje uključivih i raznolikih zajednica sposobnih prilagoditi se promjenama i prosperirati tijekom vremena.

Društvena održivost podrazumijeva stvaranje uključivih i raznolikih zajednica sposobnih prilagoditi se evoluciji društvenih uvjeta i zadovoljiti potrebe svih članova.

Kako bi se postigla društvena održivost, može se usvojiti nekoliko praksi kao što su:

• Promicati pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i drugim osnovnim uslugama koje mogu pridonijeti dobrobiti svih članova društva.

• Smanjiti nejednakosti i promicati socijalnu pravdu, što može pomoći u stvaranju pravednije raspodjele resursa i mogućnosti.

• Promicati raznolikost i uključenost, što može pomoći u stvaranju otpornijih zajednica sposobnih za prilagodbu evoluciji društvenih uvjeta.

• Podržite osnaživanje marginaliziranih skupina, na koje društvene i ekološke promjene mogu nerazmjerno utjecati.

• Promicati sudjelovanje i predanost zajednice u procesima donošenja odluka, što može pomoći u izgradnji jačih i otpornijih zajednica.