NA SUD U IME OKOLIŠA: Građani tuže vlade zbog zanemarivanja posljedica klimatskih promjena

03/05/2023

Dvije tužbe, koje su nedavno pokrenute u Strasbourgu, optužuju vlade Francuske i Švicarske za kršenje ljudskih prava svojih građana ne čineći dovoljno za smanjenje nacionalnih emisija.

Ovo je prvi put da se klimatske promjene nalaze pred Europskim sudom za ljudska prava, no malo je vjerojatno da će biti posljednji.

Tužbe su podnijeli bivši francuski gradonačelnik i skupina švicarskih građana, koji svi tvrde da su njihove vlade prekršile njihova prava na život i poštivanje privatnog i obiteljskog života prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Presude bi mogle postaviti presedan za klimatske akcije, jer bi mogle natjerati države da poduzmu ambicioznije klimatske mjere kao dio svojih obveza u vezi s ljudskim pravima.

Izvor: Shutterstock

U švicarskom slučaju, udruga od 2038 starijih žena pod nazivom KlimaSeniorinnen, kao i četiri pojedinačne podnositeljice zahtjeva, tvrde da su posebno osjetljive na klimatske promjene. Predstavili su dokaze sudu da stariji ljudi – osobito žene – imaju veću vjerojatnost da će umrijeti tijekom toplinskih valova. Grupa, koja ima prosječnu dob od 73 godine, prvo je podnijela zahtjev domaćim sudovima za djelovanje, ali je njihov slučaj odbačen.

Švicarska ne osporava da su klimatske promjene stvarne i da bi mogle utjecati na ljudsko zdravlje. No vladin pravni tim rekao je sudu da se emisije ugljika ne mogu izravno povezati sa zdravljem starijih žena i rekao je da nisu jedine pogođene. Nadalje, ustvrdio je da su postojeći klimatski ciljevi i politike dostatni i rekao da se od države ne bi trebalo tražiti da učini više ako to nije tehnički i ekonomski izvedivo.

Švicarska trenutačno ima za cilj smanjiti domaće emisije stakleničkih plinova za 34% do 2030., što je niže od njezine službene međunarodne obveze smanjenja “najmanje 50%” svih emisija stakleničkih plinova do istog datuma. Godine 2021. švicarska je vlada održala referendum kako bi uskladila svoj domaći cilj s ambicioznijim smanjenjem od 50%, ali birači su ga odbili.

KlimaSeniorinnen žele da Švicarska do 2030. smanji svoje domaće emisije za više od 60% u odnosu na razine iz 1990., što je, kažu, više u skladu sa sličnim zemljama i samom EU.

U drugoj tužbi, protiv francuske vlade, bivši gradonačelnik općine Grande-Synthe tvrdi da je on osobno ranjiv jer je njegov dom u opasnosti od poplave. Damien Carême, sada zeleni zastupnik Francuske u Europskom parlamentu, također je podnio tužbu protiv Francuske najvišem upravnom sudu u zemlji. Francuska vlada tvrdi da se Carême ne bi trebala smatrati žrtvom prema zakonu i zatražila je brisanje slučaja.

U međuvremenu, sud će saslušati treći klimatski slučaj, koji je pokrenulo šest portugalskih mladih ljudi protiv 32 zemlje, uključujući sve zemlje članice EU-a, Norvešku, Švicarsku, UK, Ukrajinu i Tursku, koji je zakazan za jesen. Grupa tvrdi da nedjelovanje vlade u pogledu klimatskih promjena diskriminira mlade ljude i predstavlja opipljivu opasnost za život.

Klimatski aktivisti ova saslušanja opisuju kao ključni trenutak u borbi protiv klimatskih promjena i smatraju da će rezultirajuće presude pažljivo pratiti vlade i organizacije civilnog društva diljem svijeta. Ako sud utvrdi da su ljudska prava prekršena, to bi moglo otvoriti vrata sličnim parnicama pred Europskim sudom za ljudska prava i nacionalnim sudovima u svim državama članicama Vijeća Europe.