Online konferencija o kružnom gospodarstvu – Panel 1

14/03/2022

Prvi panel Linearno vs. kružno gospodarstvo bio je uvod u online konferenciju o kružnom gospodarstvu, razgovaralo se o resursima, odredbama, osposobljenosti našega gospodarstva, troškovima, rokovima i senzibilizaciji našeg društva.

Na prvom panelu sudjelovali su:

Dr. sc. Iva Tomić, glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca HUP

Vesna Petrović, magistar zaštite okoliša, konzultant i sudski vještak za gospodarenje otpadom FOLDER d.o.o.

Mr. sc. Davor Percan, voditelj odjela za bilateralnu i regionalnu suradnju u zaštiti okoliša, EUROPSKA KOMISIJA

Tonćika Jarak, univ. spec. oecoing., Sektor za održivo gospodarenje otpadom MNISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Moderator: Katarina Moškatelo, voditeljica

Tijek prvog panela možete vidjeti ovdje: