U Hrvatskoj izumrlo čak 5 životinjskih vrsta, a mnoge su ugrožene

08/11/2022

Godišnje izvješće o stanju života na planetu koje objavljuje WWF – World Wildlife Fund (Svjetska zaklada za prirodu) otkriva poraznu činjenicu da se od 1970. godine do danas populacija sisavaca, ptica, riba, vodozemaca i gmazova smanjila za alarmantnih 68 posto. Čak je više od 500 vrsta kopnenih životinja na rubu izumiranja i predviđa se da će nestati sljedećih 20 godina. Nestalo je, izumro, pobijeno više od dvije trećine dragocjenog životinjskog svijeta, a bioraznolikost drastično smanjena – i to, naravno, zahvaljujući čovjeku.

A što je s ugroženim vrstama u Hrvatskoj?

Iako je fauna Hrvatske još uvijek raznolika, što zbog pogodnoga geografskoga položaja, što zbog geološke povijesti, povoljnih klimatskih uvjeta i velikog broja zaštićenih područja, neke vrste ni to ne spašava od izumiranja.

Onečišćenje okoliša, intenzivna poljoprivreda, ilegalna odlagališta otpada, širenje građevinskih područja, izgradnja prometnica, masovni turizam, ali i brojne druge ljudske aktivnosti dovode do neposrednog ili posrednog gubitka mnogih životinja. Prekomjeran izlov kroz lov i ribolov i unos stranih vrsta prijetnja su brojnim vrstama koje su u prošlosti živjele na znatno većem području nego danas.

Prema statistici, na području Hrvatske izumrlo je čak pet životinjskih vrsta: sredozemna medvjedica, europska vidrica, tekunica, sljepaš i meheljev potkornjak. Tri životinjske vrste smatrale su se regionalno izumrlima, ali su ponovo unesene u Hrvatsku pa je potrebno je voditi brigu o tom kako se ne bi opet našle na popisu regionalno izumrlih na našem području, a riječ je o divokozi, dabru i risu.

Vrste koje ulaze u skupinu iznimno ugroženih

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) ili „morski čovik” jedan je od najugroženijih morskih sisavaca te najrjeđi tuljan na svijetu. U Sredozemlju živi oko 200 primjeraka tih životinja, a posljednju su medvjedicu u Jadranu ulovili 1960. nedaleko od otoka Visa.

Prstac je još od 1995. strogo zaštićena vrsta školjkaša koja se ne smije vaditi iz mora. Morski konjic je ugrožena vrsta u Jadranu

Plemenita periska zaštićena je Jadranska vrsta koja obitava na pjeskovitom dnu i važan stanovnik livada morskih cvjetnica. No razvojem turizma njezina su staništa naglo prorijeđena, i to zbog ljuštura, koje se upotrebljavaju za izradu ukrasnih predmeta, ili uslijed sidrenja velikih brodova.

Zbog intenzivnog, neselektivnog, ali, nažalost, i ilegalnog ribolova, u Jadranu su ugrožene mnoge vrste riba, posebice morski psi (vrsta modrulj), i veliki predatori kao što su tune i sabljarke.